SŠ Trhové Sviny
SŠ Trhové Sviny
SŠ Trhové Sviny
Náš Facebook:
e-žákovská knížka

vykřičníkChceš si při škole PŘIVYDĚLAT? Tak pojď studovat k nám. Za odvedenou práci při praxi u nás studenti DOSTÁVAJÍ ZAPLACENO! A nejen to, každý žák ZDARMA dostane od školy pracovní oblečení!

Školské poradenské zařízení

více zde  

Aktuální jídelníčky

Školní jídelna na 1.6.-26.6.2020

Junior Club na 11.8.2020
Junior Club na 12.8.2020

Aktuality

Doplňující informace k obnovení školní docházky pro žáky třetích ročníků

-účast žáků na výuce není povinná

-při nástupu do školy žák přinese čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory podepsané zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka (vytisknout z našich webových stránek), bez podepsaného čestného prohlášení není účast na vyučování možná

-všichni nosí ve společných prostorách roušky, toto platí i pro venkovní prostory školy

-každý žák musí mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky

-po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce

-žáci budou sedět v lavicích jednotlivě, doporučený odstup mezi žáky je 2 metry

-odstup 2 metry mezi žáky je nutné dodržovat i ve společných prostorách školy, při přezouvání i ve frontě na obědy

-po skončení vyučování se nebudou zvedat židle, aby mohla být provedena dezinfekce lavic  a židlí

-nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do školy vstoupit

-pokud se bude žák stravovat ve školní jídelně (obědy je možné na týden od 11.5.2020 objednat předem telefonicky u vedoucího školní jídelny pana švagra ve čtvrtek 7.5.2020      na telefonním čísle 386322659, klapka 32 nebo na čísle 606243056 v době od 8.00 do 12.00 hodin. ), tak před vstupem do školní jídelny použije dezinfekci na ruce a budou sedět u stolů jednotlivě. Pokrmy vydává personál kuchyně včetně pití a příborů, v jídelně se dodržují doporučené rozestupy, rouška se odkládá do vlastního sáčku pouze při konzumaci jídla a pití