SŠ Trhové Sviny
SŠ Trhové Sviny
SŠ Trhové Sviny
Náš Facebook:
e-žákovská knížka

vykřičníkChceš si při škole PŘIVYDĚLAT? Tak pojď studovat k nám. Za odvedenou práci při praxi u nás studenti DOSTÁVAJÍ ZAPLACENO! A nejen to, každý žák ZDARMA dostane od školy pracovní oblečení!

Školské poradenské zařízení

více zde  

Aktuální jídelníčky

Školní jídelna na 1.4-30.4.2021

Junior Club na 16.4.2021
Junior Club na 19.4.2021

Aktuality

Plán ZUZ ve školním roce 2020/2021

Závěrečná učňovská zkouška

Třída

Obor

Písemná zkouška

Praktická zkouška

Ústní zkouška

Volno na přípravu ZUZ

TF3

(Šk)

T

(5)

*

7-9.6.2021

24.6.2021

 

16, 17, 18 a 21.6.2021

TF3

(Šk)

Z-F

(12)

*

7-9.6.2021

22.6.2021

16, 17, 18 a 21.6.2021

KUK3

(Jn)

(9)

*

14-17.6.2021

24.6.2021

18, 21, 22 a 23.6.2021

KUK3

(Jn)

UK

(5)

*

24.5-18.6.2021

25.6.2021

 

21, 22, 23, 24.6.2021

OPS3

(Ču)

OP

(8)

*

14-15.6.2021

23.6.2021

17, 18, 21 a 22.6.2021

OPS3

(Ču)

SUS

(4)

*

14-17.6.2021

24.6.2021

18, 21, 22 a 23.6.2021

*dle opatření obecné povahy MŠMT č.j.:MSMT-3258/2021-1 se závěrečná zkouška v oboru vzdělání, ve kterém se dosahuje středního vzdělání s výučním listem ve školním roce 2020/2021 skládá z praktické zkoušky , a dále z písemné zkoušky, nebo ústní zkoušky podle výběru ředitele školy.

Ve školním roce 2020/2021 se závěrečná učňovská zkouška ve SŠ Trhové Sviny koná pouze z praktické a ústní zkoušky.

 

Pokud chce konat opravnou zkoušku v tomto termínu některý bývalý  neúspěšný absolvent, musí podle vyhlášky 47/2005 sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem,  ve znění pozdějších předpisů, paragrafu 5, odstavce 2 tuto skutečnost písemně oznámit řediteli školy nejpozději    1 měsíc před konáním zkoušky.

 

V Trhových Svinech dne 8.2.2021