SŠ Trhové Sviny
SŠ Trhové Sviny
SŠ Trhové Sviny
Náš Facebook:
e-žákovská knížka

vykřičníkChceš si při škole PŘIVYDĚLAT? Tak pojď studovat k nám. Za odvedenou práci při praxi u nás studenti DOSTÁVAJÍ ZAPLACENO! A nejen to, každý žák ZDARMA dostane od školy pracovní oblečení!

Školské poradenské zařízení

více zde  

Aktuální jídelníčky

Školní jídelna na 1.4-30.4.2021

Junior Club na 16.4.2021
Junior Club na 19.4.2021

Aktuality

Informace k částečnému obnovení školní docházky

Obnovení prezenční teoretické výuky pro 3. ročníky a praktické výuky pro všechny třídy

- od středy 25. 11. 2020 se pro žáky 3. ročníků obnovuje prezenční forma výuky – týká se teoretického vyučování i odborného výcviku; prezenční výuka se řídí dle platného rozvrhu hodin

- ve středu 25. 11. 2020 nastoupí na teoretické vyučování třída TF3

- v pondělí 30. 11. 2020 nastoupí na teoretické vyučování třídy KUK3 a OPS3

 

- od středy 25. 11. 2020 se pro žáky 1. a 2. ročníků obnovuje prezenční výuka týkající se pouze odborného výcviku

- ve středu 25. 11. 2020 na odborný výcvik nastoupí třídy TEK1, KMF1, KUK3, OPS1      a OPS3

- v pondělí 30. 11. 2020 na odborný výcvik nastoupí třídy KEK2, TOF2, TF3, OPS1          a OPS2

 

- ubytování na DM bude žákům umožněno již v úterý 24. 11. 2020 od 19.00

 

- žáci jsou povinni po celou dobu prezenční výuky nosit roušky a chovat se dle metodiky vydanou MŠMT (s jejím obsahem seznámí pedagogičtí pracovníci)

 

- APEL na žáky (zákonné zástupce) – prezenční výuka bude umožněna pouze žákům, kteří nevykazují příznaky související s Covid-19, tzn. žákům, kteří mají teplotu, abnormální kašel či jiné příznaky nevolnosti prezenční výuka umožněna nebude (budou posíláni domů)

 

- informace týkající se obnovení prezenční výuky u teoretického vyučování pro žáky 1. a 2. ročníků bude také zveřejněna na školních webových stránkách