SŠ Trhové Sviny
SŠ Trhové Sviny
SŠ Trhové Sviny
Náš Facebook:
e-žákovská knížka

vykřičníkChceš si při škole PŘIVYDĚLAT? Tak pojď studovat k nám. Za odvedenou práci při praxi u nás studenti DOSTÁVAJÍ ZAPLACENO! A nejen to, každý žák ZDARMA dostane od školy pracovní oblečení!

Školské poradenské zařízení

více zde  

Aktuální jídelníčky

Školní jídelna na 1.4-30.4.2021

Junior Club na 16.4.2021
Junior Club na 19.4.2021

Aktuality

Beseda - Hutnění a kalení kovových materiálů

   Ve dnech 20. 05. („MŠ, ZŠ a Praktická škola Trhové Sviny“ a „ZŠ a MŠ Horní Stropnice“) a 25. 05. 2015 ( ZŠ Nové Hrady a ZŠ Trhové Sviny) se žáci partnerských základních škol zúčastnili besedy v rámci aktivity KA02. Beseda se uskutečnila v rámci projektu „Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ.1.07/1.1.00/44.0007“. Tematicky byla beseda zaměřena na učební obor „Opravářské práce “ s názvem “ Hutnění a kalení kovových materiálů“.

  Přednášející Jan Pitálek, který má živnostenské oprávnění s názvem Kovář – podkovář, žákům partnerských základních škol zajímavou formou vysvětlil ve zjednodušené podobě hutnění a kalení kovových materiálů. Žáci partnerských základních škol si za pomoci tužek, nástrojů a modelíny zkusili „hutnění a kalení“ kovových materiálů. Tato činnost formou hry je opět velmi zaujala. Pan Pitálek objasnil, že kalení kovových materiálů je způsob tepelného zpracování feritických ocelí (austenitické oceli a ostatní kovy kalit nejdou). Při kalení se ocel ohřeje na tzv. kalící teplotu a poté se prudce ochlazuje. Tím získává ocel lepší mechanické a fyzikální vlastnosti. Stručně vysvětlil druhy kalících operací a to základní, termální, přerušované a izotermické kalení. Dále přednášející vysvětlil pojmy kalitelnost, prokalitelnost, zakalitelnost a význam kalícího prostředí. Přednášející zdůraznil, že při kalení je třeba ocel ochlazovat. Pan Pitálek shrnul procesy probíhající při kalení a to ohřev na kalicí teplotu, výdrž na kalicí teplotě, ochlazování a popouštění. Účelem kalení je zvýšit tvrdost oceli. Závěrem besedy proběhla zpětná vazba mezi přednášejícím a žáky partnerských základních škol. Žáci se aktivně zapojili do diskuse o hutnění a kalení kovů, uměli pracovat s pojmy kalitelnost, prokalitelnost, zakalitelnost, kalící prostředí a dokázali svými slovy vysvětlit účel kalení oceli. Více v naší fotogalerii nebo na facebooku.