SŠ Trhové Sviny
SŠ Trhové Sviny
SŠ Trhové Sviny
Náš Facebook:
e-žákovská knížka

vykřičníkChceš si při škole PŘIVYDĚLAT? Tak pojď studovat k nám. Za odvedenou práci při praxi u nás studenti DOSTÁVAJÍ ZAPLACENO! A nejen to, každý žák ZDARMA dostane od školy pracovní oblečení!

Školské poradenské zařízení

více zde  

Aktuální jídelníčky

Školní jídelna na 1.4-30.4.2021

Junior Club na 16.4.2021
Junior Club na 19.4.2021

Aktuality

Beseda - Vlastnosti elektrického proudu

   Ve dnech 21. 05. („MŠ, ZŠ a Praktická škola Trhové Sviny“ a „ZŠ a MŠ Horní Stropnice“) a 27. 05. 2015 (ZŠ Nové Hrady a ZŠ Trhové Sviny) se žáci partnerských základních škol zúčastnili besedy v rámci aktivity KA02. Beseda se uskutečnila v rámci projektu „Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ.1.07/1.1.00/44.0007“. Tematicky byla beseda zaměřena na učební obor „Elektrikář“ s názvem „Vlastnosti elektrického proudu“.

  Přednášející Zdeněk Jindra, který má živnostenské oprávnění s názvem Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, žákům partnerských základních škol zajímavou formou vysvětlil ve zjednodušené podobě vlastnosti elektrického proudu. Na vytvořené prezentaci objasnil, co je to elektrický proud a jak vzniká. Vysvětlil základní pojmy spojené s elektrickým proudem, jako je elektrický náboj, napětí a odpor. Vysvětlil žákům rozdíl mezi střídavým a stejnosměrný elektrickým proudem, jejich účincích na lidské zdraví a využití v praxi. Připomenul možná nebezpečí hrozící z nedodržování pravidel práce a bezpečnosti při práci s elektrickým proudem a to jak ve vztahu ke zdraví, tak i nebezpečí majetkových škod. Přednášející zdůraznil důležitost BOZP při práci s elektrickým proudem, hodnoty bezpečných proudů a vliv prostředí, ve kterém se nacházíme. Následovala ukázka v praxi používaných přístrojů. Přístroje a přípravky pro práci elektrikáře, nářadí, zkoušečku či multimetr si žáci prohlédli a sami mohli vyzkoušet, jak se používají. Pan Jindra zdůraznil důležitost kvalitního nářadí pro bezpečnost a také efektivitu práce.

   Závěrem besedy proběhla zpětná vazba mezi přednášejícím a žáky partnerských základních škol. Žáci se aktivně zapojili do diskuse o vlastnostech elektrického proudu, uměli pracovat s odbornými pojmy a dokázali svými slovy vysvětlit BOZP při práci s elektrickým proudem. Více v naší fotogalerii nebo na facebooku.