SŠ Trhové Sviny
SŠ Trhové Sviny
SŠ Trhové Sviny

Školská rada

Školská rada byla zřízena dle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb; (školský zákon), v souladu s volebním řádem. Tříleté funkční období školské rady započalo dnem 4. 9. 2021. Školská rada má 3 členy, třetinu jmenoval zřizovatel, třetinu volili pedagogičtí pracovníci školy a třetinu volili zákonní zástupci žáků.

 

předseda           p. Roman Levý           za rodiče nezletilých žáků a za zletilé žáky
člen   Mgr. Eva Špergerová   za zřízovatele
člen   Mgr. Ilona Němcová   za pedagogické pracovníky

 

Školská rada se schází minimálně 2 krát ročně a řeší aktuální problematiku školy podle školského zákona.

Zápisy a dokumenty týkající se činností školské rady:

Jednací řád školské rady na období 2021-2024 z 4. 9. 2021

 

 
Zápis ze školské rady 1. 11. 2021
Zápis ze školské rady 24. 5. 2022
Zápis ze školské rady 28. 6. 2022
Zápis ze školské rady 21. 10. 2022
Zápis ze školské rady 28. 6. 2023
 

 

 

Volby do školské rady:

Jmenování ŠR 2021-2024

Výsledky voleb do ŠR 2021-2024

Vyhlášení volby do ŠR 2021-2024

Listina kandidátů za pedagogy
Listina kandidátů za opr. osoby