SŠ Trhové Sviny
SŠ Trhové Sviny
SŠ Trhové Sviny

Školská rada

Školská rada byla zřízena dle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb; (školský zákon), v souladu s volebním řádem. Tříleté funkční období školské rady započalo dnem 4. 9. 2021. Školská rada má 3 členy, třetinu jmenoval zřizovatel, třetinu volili pedagogičtí pracovníci školy a třetinu volili zákonní zástupci žáků.

 

předseda           Mgr. Věra Korčaková           za zřízovatele
člen   p. Roman Levý   za pedagogické pracovníky
člen   Mgr. Ilona Němcová   za rodiče nezletilých žáků a za zletilé žáky

 

Školská rada se schází minimálně 2 krát ročně a řeší aktuální problematiku školy podle školského zákona.

Zápisy a dokumenty týkající se činností školské rady:

Jednací řád školské rady na období 2021-2024 z 4. 9. 2021

 

 
Zápis ze školské rady 1. 11. 2021
Zápis ze školské rady 24. 5. 2022
Zápis ze školské rady 28. 6. 2022
 

 

 

Volby do školské rady:

Jmenování ŠR 2021-2024

Výsledky voleb do ŠR 2021-2024

Vyhlášení volby do ŠR 2021-2024

Listina kandidátů za pedagogy
Listina kandidátů za opr. osoby