SŠ Trhové Sviny
SŠ Trhové Sviny
SŠ Trhové Sviny

Školská rada

Školská rada byla zřízena dle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb; (školský zákon), v souladu s volebním řádem. Tříleté funkční období školské rady započalo dnem 4. 9. 2020. Školská rada má 3 členy, třetinu jmenoval zřizovatel, třetinu volili pedagogičtí pracovníci školy a třetinu volili zákonní zástupci žáků.

 

předseda           Mgr. Věra Korčaková           za zřízovatele
člen   p. Roman Levý   za pedagogické pracovníky
člen   Mgr. Ilona Němcová   za rodiče nezletilých žáků a za zletilé žáky

 

Školská rada se schází minimálně 2 krát ročně a řeší aktuální problematiku školy podle školského zákona.

Zápisy a dokumenty týkající se činností školské rady:

Jednací řád školské rady na období 2020-2023 z 30. 10. 2020

 

Zápis ze školské rady 30. 10. 2020
Zápis ze školské rady 14. 10. 2019
Zápis ze školské rady 24. 5. 2019
Zápis ze školské rady 31. 10. 2018
Zápis ze školské rady 17. 5. 2018
Zápis ze školské rady 31. 10. 2017

 

Volby do školské rady:

Výsledky voleb do ŠR 2020-2023

Vyhlášení volby do ŠR 2020-2023

Listina kandidátů za pedagogy
Listina kandidátů za opr. osoby