SŠ Trhové Sviny
SŠ Trhové Sviny
SŠ Trhové Sviny

Školská rada

Školská rada byla zřízena dle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb; (školský zákon), v souladu s volebním řádem. Tříleté funkční období školské rady započalo dnem 1. 9. 2017. Školská rada má 3 členy, třetinu jmenoval zřizovatel, třetinu volili pedagogičtí pracovníci školy a třetinu volili zákonní zástupci žáků.

 

předseda           Mgr. Věra Korčaková           za zřízovatele
člen   p. Roman Levý   za pedagogické pracovníky
člen   Mgr. Ilona Němcová   za rodiče nezletilých žáků a za zletilé žáky

 

Školská rada se schází minimálně 2 krát ročně a řeší aktuální problematiku školy podle školského zákona.

Zápisy a dokumenty týkající se činností školské rady:

Jednací řád školské rady na období 2017-2020 z 31. 10. 2017

 

Zápis ze školské rady 31. 10. 2018
Zápis ze školské rady 17. 5. 2018
Zápis ze školské rady 31. 10. 2017

 

Volby do školské rady:

Výsledky voleb do ŠR 2017/2020

Ustanovení do ŠR 2017/2020

Vyhlášení volby do ŠR 2017/2020

Ustanovení vol. komise pro volbu do ŠR

Návrh zástupce za pedagogy

Návrh zástupce za opr. osoby