SŠ Trhové Sviny
SŠ Trhové Sviny
SŠ Trhové Sviny

Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na rok 2020“.

Bližší informace naleznete na stránkách MŠMT

Zájemci o podporu musí doručit vyplněnou žádost včetně čestných prohlášení a informovaného souhlasu pro I. období nejpozději do 29. 11. 2019 a pro II. období nejpozději do 19. 6. 2020 na adresu:

Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709
Školní 709
374 01 Trhové Sviny

 

Čestná prohlášení a informovaný souhlas nezletilý žák: prohlášení

Čestná prohlášení a informovaný souhlas zletilý žák: prohlášení