SŠ Trhové Sviny
SŠ Trhové Sviny
SŠ Trhové Sviny

Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo dne 22. 5. 2018 vyhlášení výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí dotace „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na období září – prosinec 2018“.

Bližší informace naleznete na stránkách MŠMT

Zájemci o podporu musí doručit vyplněnou žádost včetně čestných prohlášení a informovaného souhlasu nejpozději do 26. 6. 2018 na adresu školy:

Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709
Školní 709
374 01 Trhové Sviny

 

Žádost o zařazení do výzvy: žádost 2018

Čestná prohlášení a informovaný souhlas nezletilý žák: prohlášení

Čestná prohlášení a informovaný souhlas zletilý žák: prohlášení