SŠ Trhové Sviny
SŠ Trhové Sviny
SŠ Trhové Sviny

Vyučované předměty

 Aj

 Anglický jazyk

 Čj

 Český jazyk a literatura

 DU

 Dějiny umění

 EBi

 Ekologie a biologie

 Ek

 Ekonomika

 ESP

 Elektr. Stroje a přístroje

 EM

 Elektrická měření

 En

 Elektronika

 ET

 Elektrotechnika

 F

 Fyzika

 HV

 Hospodářské výpočty

 Ch

 Chemie

 ChK

 Chov koní

 ChZ

 Chov zvířat

 Chv

 Chování

 M

 Matematika

 Mt

 Materiály

 MZe

 Mechanizace zemědělství

 MV

 Motorová vozidla

 MVn

 Motorová vozidla n.

 Nj

 Německý jazyk

 ON

 Občanská nauka

 OK

 Odborné kreslení

 OV

 Odborný výcvik

 PěR

 Pěstování rostlin

 PV

 Potraviny a výživa

 PP

 Práce s počítačem

 RZ

 Rozvodná zařízení

 SpO

 Speciální obsluha

 SpT

 Speciální technologie

 SV

 Společenská výchova

 St

 Stolničení

 SZ

 Stroje a zařízení

 TA

 Technika administrativy

 Te

 Technologie

 TEm

 Technologie a materiály

 TO

 Technologie oprav

 TZV

 Technologie zemědělské výroby

 TV

 Tělesná výchova

 TJ

 Teorie jízdy

 VT

 Výpočetní technika

 VV

 Výtvarná výchova

 VZ

 Výroba zařízení

 ZE

 Základy ekologie

 ZP

 Zařízení provozoven

 ZS

 Základy strojnictví