SŠ Trhové Sviny
SŠ Trhové Sviny
SŠ Trhové Sviny

Kuchař - číšník

Učební obor vhodný pro chlapce i dívky zakončený výučním listem

Odborný výcvik se uskutečňuje ve školním restauračním zařízení JUNIOR Club pod vedením mistrů odborné výchovy. Od 2. ročníku vykonávají žáci odborný výcvik ve smluvně zajištěných restauracích. V průběhu studia mohou absolvovat barmanský kurz a kurz studené kuchyně.

Odborné znalosti žáci získají mj. v následujících předmětech:
- technologie
- potraviny a výživa
- zařízení provozoven
- stolničení
- společenská výchova
- speciální technologie nebo speciální obsluha (volitelné)

Absolvent školního vzdělávacího programu zvládá činnosti v provozovnách veřejného stravování na úseku výroby a odbytu.
- ovládá způsoby přípravy běžných pokrmů
- zhotovuje pokrmy teplé i studené kuchyně a připravuje jednoduché moučníky
- kontroluje kvalitu pokrmů, esteticky je upravuje
- umí pokrmy správně uchovávat

Ovládá základní pravidla a techniku obsluhy podle prostředí a charakteru společenské události. Je schopen pracovat jako samostatný číšník od přijetí objednávky až po její vyúčtování.

Uplatní se při výkonu povolání ve veřejném i účelovém stravování v pozici zaměstnance a po nezbytné praxi v oboru je připraven na podnikání v soukromém sektoru.

kód oboru: 65-51-H/01

Fotogalerie

Rozvrh jednotlivých tříd