SŠ Trhové Sviny
SŠ Trhové Sviny
SŠ Trhové Sviny

Elektrikář - silnoproud

Učební obor vhodný pro chlapce, zakončený výučním listem

Odborný výcvik se uskutečňuje v dílnách školy pod vedením mistra odborné výchovy. Od druhého ročníku pracují žáci na skutečných zakázkách.

Odborné znalosti žáci získají mj. v následujících předmětech:
- elektrotechnika
- elektrická měření
- technologie a materiály
- elektronika
- elektrické stroje a přístroje
- rozvodná zařízení

Absolvent školního vzdělávacího programu elektrikář - silnoproud:
- zvládá fyzikální základy elektrotechniky a elektroniky a umí je využívat
- orientuje se v technické dokumentaci a pracuje s ní
- zná základní technické materiály a jejich použití
- zná vlastnosti elektrotechnických součástí, umí s nimi pracovat a nahrazovat je ekvivalenty
- zná problematiku rozvodů a instalací, umí je zhotovit a umí na ně připojit elektrické spotřebiče
- je seznámen se zásadami oprav elektrických rozvodů a jejich údržby
- zná vlastnosti elektrických strojů a zásady jejich oprav
- ovládá používání nejrůznějších měřících přístrojů

Po vykonání závěrečné zkoušky najdou absolventi uplatnění v těchto oborech:
- provozní elektrikář
- elektromontér
- elektromechanik
- montér výtahů
- chladírenský mechanik apod.


kód oboru: 26-51-H/02

Fotogalerie

Rozvrh jednotlivých tříd