SŠ Trhové Sviny
SŠ Trhové Sviny
SŠ Trhové Sviny

Malíř a lakýrník

Učební obor vhodný pro chlapce zakončený výučním listem

   V průběhu studia žáci získávají potřebné teoretické vědomosti i praktickou dovednost pro malířské a natěračské práce, to je bílení, dekorativní techniky, nátěry, plastické modelace aj. Z natěračských prací ovládají práce na omítkách, dřevě, kovu, plastech, skle, znají lakýrnické a písmomalířské práce. Odborný výcvik se uskutečňuje v dílnách školy pod vedením mistra odborné výchovy, od 2. ročníku žáci pracují na skutečných zakázkách.

   V tomto učebním oboru je možnost získání stipendia od Krajského úřadu. Více informací zde.

Žák, který nastoupil ve šk. roce 2013/14, 2014/15 a 2015/16 a splní níže uvedené podmínky, může získat:
v 1. ročníku 500 Kč měsíčně a za vyznamenání na konci škol. roku jednorázově 1 000 Kč
ve 2. ročníku 600 Kč měsíčně a za vyznamenání na konci škol. roku jednorázově 1 500 Kč
ve 3. ročníku 800 Kč měsíčně a za vyznamenání na konci škol. roku jednorázově 2 000 Kč
za vyznamenání při závěrečných zkouškách jednorázově 3 500 Kč
Žák za dobu studia může tak získat až 19 000 Kč, za vyznamenání dalších 8 000 Kč, celkem tedy až 27 000 Kč.

Podmínky jsou následující:
Pokud by žák v měsíci měl neomluvenou absenci nebo omluvenou absenci větší než 30%, v další měsíci stipendium nebude vypláceno.
Pokud by žák na pololetním vysvědčení měl sníženou známku z chování nebo nedostatečnou z jakéhokoliv předmětu, v příštím pololetí stipendium nebude vypláceno.
Pokud by žák na konci školního roku měl sníženou známku z chování nebo nedostatečnou z odborného výcviku, v dalším pololetí (následujícího školního roku) stipendium nebude vypláceno. V případě opakování ročníku nebude stipendium vypláceno po celý školní rok.

 

Odborné znalosti žáci získají mj. v následujících předmětech:

- Odborné kreslení
- Materiály
- Technologie

Absolventi školního vzdělávacího programu Malíř a lakýrník ovládají :

Z malířských prací:

- malířské práce v interiéru v bytové výstavbě, občanské výstavbě
- malířské práce v průmyslových a zemědělských stavbách
- bílení, dekorativní techniky, nátěry, plastické modelace apod.
- moderní malířské technologické postupy
- umí používat potřebné pracovní pomůcky a nářadí

Z lakýrnických prací:

- nátěry na dřevě, kovu, plastech a skle
- písmomalířské práce
- umí realizovat fasády domů nejen v provedení, ale i v návrhu barev
- je veden tak, aby ve své práci respektoval šetrný přístup k životnímu prostředí

Po vykonání závěrečné zkoušky najdou absolventi uplatnění:

- v malířské a lakýrnické firmě
- při opravách a restauraci památek
- při zakázkové výrobě
- po přiměřené praxi jsou schopni samostatného podnikání v tomto oboru

kód oboru: 39-41-H/01

Fotogalerie

Rozvrh jednotlivých tříd