SŠ Trhové Sviny
SŠ Trhové Sviny
SŠ Trhové Sviny

Umělecký kovář a zámečník, pasíř

Učební obor pro chlapce; zakončený výučním listem

V průběhu studia žáci získají potřebné teoretické vědomosti a praktickou zručnost v kovářském oboru, případně v oborech s touto činností souvisejících. Odborný výcvik se v I. ročníku bude uskutečňovat v dílnách školy. Zde se žáci pod vedením mistra odborného výcviku naučí základní dovednosti související se zpracováním a opracováním kovových materiálů. Ve II. a III. ročníku budou žáci provozovat odbornou praxi částečně ve školních dílnách a částečně na smluvních pracovištích pod vedením erudovaných odborníků majících živnostenské oprávnění (instruktorů OV), kteří budou se školou ve smluvním vztahu.

V průběhu tříleté školní docházky budou moci žáci absolvovat svářečský kurz (svařování elektrickým obloukem; výuka bude prováděna podle osnovy pro základní kurz svařování ZK 111 1.1 vydanou Českou svářečskou společností ANB).


  Odborné znalosti získají žáci mj. v následujících předmětech:

- Materiály
- Odborné kreslení
- Technologie
- Dějiny umění

Absolvent školního vzdělávacího programu Umělecký kovář a zámečník, pasíř:

- ovládá ruční zpracování kovů (řezání, pilování, stříhání, sekání, probíjení, vrtání, vyhrubování, zahlubování, vystružování, ohýbání, nýtování atd.)
- umí pracovat s plechy (ohýbat ve svěráku pod různými úhly, stříhat přímkové a tvarové obrysy)
- osvojí si dovednosti jako je např. lepení   (lepení   nekovových   materiálů, lepení v opravárenství) a měkké pájení (způsoby měkkého pájení, kontrola pájených spojů)
- naučí se tvářet kovy za tepla
- seznámí se se strojním obráběním kovů (frézováním, obrážením, broušením atd.)
- absolvuje kurz sváření (svařování elektrickým obloukem)
- zvládá speciální techniky při práci s kovy (tepání, pájení natvrdo, kování a vytváření uměleckých prvků)

Po vykonání závěrečné zkoušky najdou absolventi uplatnění v oborech:

- umělecký kovář
- zemědělský kovář
- strojní technik
- klempíř
- svářeč

kód oboru: 82-51-H/01

Fotogalerie

Rozvrh jednotlivých tříd