SŠ Trhové Sviny
SŠ Trhové Sviny
SŠ Trhové Sviny

Zemědělec - farmář

Učební obor vhodný pro chlapce i dívky zakončený výučním listem

  Žáci se naučí vykonávat činnosti v oblasti pěstování rostlin a chovu hospodářských zvířat se zvláštním zaměřením na chov koní a jejich využití.

  Součástí výuky je také technická příprava, do níž náleží předměty - Základy strojnictví, Mechanizace zemědělství a Motorová vozidla. Praktické dovednosti z této oblasti žáci získávají v předmětu Odborný výcvik.

  Součástí výuky povinného předmětu Motorová vozidla je získání řidičského průkazu skupiny T, v rámci nepovinného předmětu žáci mohou získat též ŘP na skupinu B, případně C.

Odborné znalosti žáci získají mj. v následujících předmětech:
- chov zvířat
- chov koní
- teorie jízdy (na koni)
- pěstování rostlin
- motorová vozidla
- mechanizace zemědělství

Po vykonání závěrečné zkoušky najdou absolventi uplatnění:
v zemědělských podnicích, ve všech činnostech, souvisejících s chovem koní. Po přiměřené praxi jsou schopni samostatného podnikání v tomto oboru.

kód oboru: 41-51-H/01

Fotogalerie

Rozvrh jednotlivých tříd