SŠ Trhové Sviny
SŠ Trhové Sviny
SŠ Trhové Sviny

Opravářské práce

Učební obor vhodný pro chlapce technického zaměření, kteří absolvovali základní školu, speciální školu, případně méně než 9 ročníků základní školy.

V průběhu studia žáci získávají potřebné teoretické vědomosti i praktickou dovednost pro práci s kovy, základní opravy strojů a motorových vozidel.

Odborný výcvik se uskutečňuje v dílnách školy pod vedením mistra odborné výchovy, od 2. ročníku žáci pracují na skutečných zakázkách.

Odborné znalosti žáci získají mj. v následujících předmětech:
- základy strojnictví
- odborné kreslení
- stroje a zařízení
- motorová vozidla
- technologie oprav
- technologie zemědělské výroby

Absolventi školního vzdělávacího programu jsou schopni:
- ručně a strojně obrábět kovy
- tepelně zpracovávat kovy
- obsluhovat, udržovat a opravovat stroje a zařízení, používané v zemědělství
- opravovat a řídit kolové traktory
- opravovat přípojná vozidla


Po úspěšném složení zkoušky žáci ve 2. ročníku v povinném předmětu Motorová vozidla získají řidičský průkaz skupiny T. Ve 3. ročníku v nepovinném předmětu mají možnosti si řidičský průkaz rozšířit o skupinu B, případně C a rovněž absolvovat kurz pro obsluhu sklízecí mlátičky a sklízecí řezačky.

Po vykonání závěrečné zkoušky najdou absolventi uplatnění:
- v opravářských dílnách
- v autoservisech
- v kovodílnách
- jako řidiči z povolání

kód oboru: 41-55-E/01

Fotogalerie

Rozvrh jednotlivých tříd