386 322 659
Školní 709, 374 19 Trhové Sviny

Sdělení žákům a zákonným zástupcům

15/11/2023
Škola

   Ve čtvrtek dne 16. listopadu se konec vyučování bude řídit pátečním režimem. Znamená to, že školní vyučování bude na úseku teoretického vyučování končit ve 12.20 a na úseku odborného výcviku dle platného rozvrhu pro jednotlivé ročníky v rámci učebních oborů nejdéle však ve 14.30.

   Důvodem tohoto rozhodnutí ředitele školy je skutečnost, že týdenní výuka v tomto týdnu bude končit ve čtvrtek (v pátek 17. listopadu je státní svátek a výuka probíhat nebude) a tudíž je zohledněna skutečnost odjezdu žáků ubytovaných na DM domů vhodnými spoji hromadné dopravy.