386 322 659
Školní 709, 374 19 Trhové Sviny

Domov mládeže

   Domov mládeže je školské zařízení, jehož zřizovatelem je Jihočeský kraj. Hlavní činností DM je výchova, ubytování a stravování žáků středních škol, jejichž bydliště je natolik vzdáleno od místa školy, že z místa bydliště nemohou řádně navštěvovat vyučování a další aktivity s výukou přímo související.

   Domov mládeže zajišťuje výše uvedené činnosti pouze ve dnech školního vyučování a ve dnech školnímu vyučování bezprostředně předcházejících. V běžném týdnu je DM v neděli otevřen od 19.00 hod., v pátek do 14.00 hod. DM je vybaven studovnami, výpočetní technikou a počítačovou klubovnou s wifi, kinosálem, kuchyní a jídelnou. Ve volném čase je v provozu posilovna, kterou mohou žáci plně využívat. Dále je možnost věnovat se zájmovým kroužkům pod vedením vychovatelů DM (kopaná, stolní tenis, odbíjená, gymnastika, plavání).

    Domov mládeže je zařazen podle vybavenosti do I. kategorie. Žáci jsou ubytováni ve dvoulůžkových pokojích, pokud možno podle oboru. Cena za ubytování, kterou stanoví vyhl. č. 108/2005 Sb., §5, činí za měsíc 1.000 Kč, za 14 dnů 500 Kč (v době vánočních prázdnin je částka snížena o 250 Kč). Žáci se mohou ubytovat na celý měsíc nebo pouze během školy či praxe.


Stravování je pro ubytované žáky celodenní a to:

                                    Snídaně                        18 Kč

                                    Přesnídávka                 13 Kč

                                    Oběd                            40 Kč

                                    Svačina                         12 Kč

                                    Večeře                          27 Kč

                                    Celkem                      110 Kč


Nabízíme možnost druhé večeře za příplatek 18 Kč. Stravu lze odhlašovat pouze u vedoucího školní kuchyně p. Švagra, tel. č. 606 243 056.

 

Domov mládeže je přísný ve výchově a dbá především o efektivní a soustavnou přípravu na vyučování s cílem úspěšného zakončení zvoleného studijního programu. DM netoleruje užívání alkoholu, kouření, požívání psychotropních a omamných látek, rasismus, šikanu a jiné asociální jevy.


Upřímně Vám a Vašemu dítěti přeji mnoho úspěchů ve studiu a příjemný pobyt v DM. Budu Vám vděčný za jakékoliv náměty na zlepšení naší práce a těším se na naši případnou spolupráci.


Bc. František Štangl, vedoucí DM

tel.: 702 133 125