386 322 659
Školní 709, 374 19 Trhové Sviny

Školská rada

   Školská rada byla zřízena dle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb; (školský zákon), v souladu s volebním řádem. Tříleté funkční období školské rady započalo dnem 4. 9. 2021. Školská rada má 3 členy, třetinu jmenoval zřizovatel, třetinu volili pedagogičtí pracovníci školy a třetinu volili zákonní zástupci žáků.

 

předseda
p. Roman Levý
za rodiče nezletilých žáků a za zletilé žáky
člen
Mgr. Eva Špergerová
za zřízovatele
člen
Mgr. Ilona Němcová
za pedagogické pracovníky


Školská rada se schází minimálně 2 krát ročně a řeší aktuální problematiku školy podle školského zákona.

Zápisy a dokumenty týkající se činností školské rady: