386 322 659
Školní 709, 374 19 Trhové Sviny

Školní řád

   Tento školní řád platí ve všech součástech školy, to je dle zřizovací listiny ve škole, domově mládeže, školní jídelně a na všech pracovištích odborného výcviku. Rovněž se vztahuje na všechny akce pořádané školou (exkurze, výlety, kulturní představení, přednášky apod.).Vnitřní režim školy  je upraven tímto školním řádem.

 

Aktuální školní řád k nahlédnutí: