386 322 659
Školní 709, 374 19 Trhové Sviny

Truhlář

Kategorie oboru: Tříleté učební obory
Kód oboru: 33-56-H/01
Délka studia: Tříletý obor
Způsob ukončení studia: Výuční list

Učební obor vhodný pro chlapce zakončený výučním listem

V průběhu studia žáci získávají potřebné teoretické vědomosti i praktickou dovednost pro vytváření dřevěných konstrukcí ale i nábytku. Odborný výcvik se uskutečňuje v dílnách školy pod vedením mistra odborné výchovy, od druhého ročníku žáci pracují na skutečných zakázkách.

Odborné znalosti žáci získají mj. v následujících předmětech:
- materiály
- odborné kreslení
- výrobní zařízení
- technologie

Absolvent školního vzdělávacího programu:
- má znalosti o dřevu, jeho klasifikaci a doplňcích
- vyzná se v technické dokumentaci ve svém oboru, je podle ní schopen zhotovovat výrobky
- umí pracovat s dřevoobráběcími stroji a s malou mechanizací
- umí používat a udržovat ruční nástroje
- umí zpracovávat materiály a polotovary ze dřeva a ostatních hmot v nábytkářské a stavebně truhlářské výrobě
- dokáže zvolit konstrukční řešení a odpovídající technologii nábytkových součástí
- zná technologi výroby a montáž nábytku
- umí nábytek udržovat a odborně opravit
- umí zhotovovat a osazovat stavebně truhlářské výrobky a provádět jejich povrchovou úpravu
- provede základní nátěry dřeva
- je veden tak, aby ve své práci respektoval šetrný přístup k životnímu prostředí

Po vykonání závěrečné zkoušky najdou absolventi uplatnění
- ve firmách, provádějících různé druhy truhlářských prací
- při zakázkové výrobě nábytku
- v příbuzných dřevozpracujících oborech (např. dřevostavby)
- po přiměřené praxi jsou schopni samostatného podnikání v tomto oboru