386 322 659
Školní 709, 374 19 Trhové Sviny

Školské poradenské zařízení

   Školská poradenská zařízení zajišťují pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytují odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhají při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání. Školská poradenská zařízení spolupracují s orgány sociálně-právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, poskytovateli zdravotních služeb, popřípadě s dalšími orgány a institucemi.

 

 

Výchovný poradce

Mgr. Ilona Němcová

Telefon:

386 322 659 linka 42

E-mail:

nemcova@souts.cz

Konzultace:

Sudý týden - Po: 8.50 - 9.35, St: 8.50 - 9.35

Lichý týden - Út: 8.00 - 8.45, Čt: 8.00 - 8.45

v neodkladných případech kdykoliv

 

Školní metodik prevence

Mgr. Dita Čurdová

Telefon:

386 322 659 linka 41

E-mail:

curdova@souts.cz

Konzultace:

Sudý týden - Po: 10.45 - 11.30, St: 8.00 - 8.5

Lichý týden - Po: 8.50 - 9.35, Pá: 8.50 - 9.35

v neodkladných případech kdykoliv

Důležité organizace s čísly a odkazy na jejich webové stránky

Název instituce

Kontaktní osoba

Telefon

web

Činnost

Linka důvěry

PhDr. Rostislav Nesnídal

387 313 030

http://www.rodinnaporadnacb.cz/linka-duvery

Napomáhá zvládat složité situace, které nedokážeš vyřešit sám

Linka bezpečí

 

116 111

https://www.linkabezpeci.cz/

Probereme s tebou jakékoliv trápení.

Rodičovská linka

 

840 111 234

606 021 021

http://www.rodicovskalinka.cz/

Nevíte si rady s dítětem? Pomůžeme Vám.

 

Linka vzkaz domů

 

800 111 113

http://www.nasedite.cz/vzkazd.html

Linka slouží především dětem a mladým lidem, které situace donutí k útěku.

Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy

 

PhDr. Rostislav Nesnídal

387 438 703

www.rodinnaporadnacb.cz

Ambulantní poradenská, diagnosticko-terapeutická služba a mediace

Teen Challenge

Ing. Vladimíra Marková

777 001 188

www.tennchallenge.cz

Terénní poradenství se závislými lidmi

Poradna Eva pro ženy a dívky v nouzi

Mgr. Radka Posekaná

734 435 072

731 402 833

www.dchcb.cz

Poradenství pro ženy a dívky od 16 let

Domeček

Karel Zettl

386 322 545

386 321 577

www.domecek.org

Volnočasové aktivity pro děti a mládež

Pedagogicko-psychologická poradna (PPP)

 

387 927 153

387 927 154

www.pppcb.cz

PPP poskytuje pomoc při výchově a vzdělávání žáků.

SPC pro vady řeči

 

385 731 824

 

 

Speciálně pedagogické centrum

SPC pro sluchově postižené

 

387 315 859

 

 

Speciálně pedagogické centrum

SPC pro zrakově postižené

 

387 435 831

 

 

Speciálně pedagogické centrum

SPC pro mentálně postižené

 

387 311 945

 

 

Speciálně pedagogické centrum

SPC pro tělesně postižené

 

385 521 287

 

 

Speciálně pedagogické centrum

Středisko výchovné péče

 

386 355 888

http://www.dduhomole.cz/svp_cb.htm

Školské zařízení pro preventivně výchovnou činnost

Krizové centrum

 

387 410 864

https://www.ditevkrizi.cz/

Poskytuje pomoc v obtížné životní situaci